Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Dobova, stran 150.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 95. seji dne 21. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Dobova
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne osnutek zazidalnega načrta Dobova, ki ga je izdelal Elite d.o.o. decembra 1994.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in na Zavodu za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku zazidalnega načrta Dobova in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave.
Št. 352-71/93-7
Brežice, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
IS SO Brežice
Ciril Kolešnik, l. r.

AAA Zlata odličnost