Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in 10/91) in osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za območje R7, stran 158.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 34/84, 37/85, 29/86 in 5/90) ter na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ribnica na seji dne 13. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in 10/91) in osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za območje R 7 občine Ribnica
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986–1990. Spremembe se nanašajo na III. poglavje Razvoj gospodarstva in gospodarske infrastrukture točka 3.1.1. Cestno gospodarstvo – vrstica 3, kjer se detajlizira trasa rekonstruirane ceste R-320 od Žlebiča do Sodražice.
Obenem se razgrne osnutek PUB za območje R-7 občine Ribnica, ki ga je izdelalo Podjetje za prostorski inženiring d.d. POPULUS Ljubljana pod št. 09/94 v decembru 1994.
II
Osnutka bosta razgrnjena v prostorih Skupščine občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Ribnica organizirana javna obravnava osnutkov.
III
Pisne pripombe na osnutka obeh dokumentov podajo občani, podjetja in ustanove na Sekretariatu za družbeno planiranje, gospodarstvo in proračun občine Ribnica. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-JH-352-4-88
Ribnica, dne 13. decembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ribnica
Janez Henigman, dipl. inž. org. dela l. r.

AAA Zlata odličnost