Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3440. Zakon o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR)
3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)
3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)
3443. Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3444. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

USTAVNO SODIŠČE

3445. Odločba o ugotovitvi, da četrta alineja tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu ni v neskladju z Ustavo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3446. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev predsednika republike 23. 10. 2022

OBČINE

Ajdovščina

3447. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina
3448. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
3449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
3450. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
3451. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica

Celje

3464. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova vas – območje NV-4-1

Kostanjevica na Krki

3452. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023
3453. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Kranj

3454. Obvezna razlaga določbe prvega odstavka 33. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi
3455. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 8

Ljubljana

3456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del
3457. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva jug
3458. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

Log-Dragomer

3459. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2022_II
3460. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2023
3461. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023

Miren-Kostanjevica

3462. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu

Radeče

3463. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radeče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti