Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

0442 I 78/2018 Os-3326/22, Stran 2391
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika DDM INVEST III AG, matična št. 2548518000, Schoechenmühlestrasse 4, Baar, Švica, ki ga zastopa AxFina, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, proti dolžnici Ljiljani Hudina, EMŠO: 0509973505149, Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, zaradi izterjave 17.246,92 EUR s pp, sklenilo:
Prodana dolžničina nepremičnina, stanovanje št. 2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, ki stoji na parc. št. 747/6 k.o. Bizeljsko (prej parc. št. 747/3, vpisana v vl. št. 817 k.o. bizeljsko), v velikosti 93,03 m2, last dolžnice do celote, za katero je bila na drugi javni dražbi dosežena kupnina v višini 37.000,00 EUR, se
– s sklepom o domiku z dne 14. 3. 2022 domakne kupcu, firmi KONSULENZA, nepremičnine in svetovanje, d.o.o. MŠ: 7165781000, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
– s pravnomočnim sklepom o izročitvi z dne 11. 5. 2022 izroči kupcu, firmi KONSULENZA, nepremičnine in svetovanje, d.o.o. MŠ: 7165781000, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice.
Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 5. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost