Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3461. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023, stran 10688.

  
Na podlagi 24. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel
N A Č R T   R A V N A N J A 
z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2023.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
PRODAJA
Občina Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek
EUR
P1
Občina Log - Dragomer
25 m2
stanovanje
423 in 422/3
Ocenjena vrednost 
30.000,00 EUR
1815
30.000,00
Draga
P2
Občina Log - Dragomer
108 m2
Območja stanovanj
920/24
Ocenjena vrednost 
50,00 EUR/m2
1996
5.400,00
Log
P3
Občina Log - Dragomer
86 m2
Območja stanovanj
920/40
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
4.300,00
Log
P4
Občina Log - Dragomer
75 m2
Območja stanovanj
920/30
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
3.750,00
Log
P5
Občina Log - Dragomer
86 m2
Območja stanovanj
920/31
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
4.300,00
Log
P6
Občina Log - Dragomer
50 m2
Območja stanovanj
1355/5
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
2.500,00
Log
SKUPAJ (prodaje)
50.250,00
ODKUPI
Občina Log - Dragomer
Upravljavec 
namen
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek
EUR
O1
1996
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
5.000,00
LOG
O2
1996
1670/7 (37 m2), 1670/14 (41 m2) in 1673/8 (642 m2)
Območja stanovanj
1670/7, 1670/14 in 1673/8
Ocenjena vrednost 56,25 EUR/m2
40.500,00
LOG
SKUPAJ (odkupi)
45.500,00
MENJAVA
Občina Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek
EUR
M1
Občina Log - Dragomer (1367/20, 1367/22)
2005/2 (134 m2); 94/17 (69 m2);
2005/2 (134 m2 – kmetijska zemljišča) 94/17 (69 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo);
2005/2 za 94/17
Ocenjena vrednost
1996
690,00
LOG
SKUPAJ (menjave)
690,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2023 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2023.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2023 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2022
Log, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost