Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

VL 20950/2022 Os-3204/22, Stran 2392
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Mariji Todorović, Arjol 6, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 1.737,10 EUR, sklenilo:
Dolžnici Mariji Todorovič, Arjol 6, Koper – Capodistria se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor Cek, Pristaniška 12, 6000 Koper – Capodistria.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost