Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3446. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev predsednika republike 23. 10. 2022, stran 10626.

  
Z A P I S N I K 
o ugotovitvi izida volitev predsednika republike 23. 10. 2022 
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev predsednika republike na 48. seji, dne 3. 11. 2022
u g o t o v i l a: 
naslednji končni izid volitev predsednika republike, ki so bile 23. 10. 2022:
A. 
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.694.429 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci).
2. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 12 volivcev.
Skupaj volivcev:
1.694.441 volivcev
Skupaj je glasovalo:
876.687 volivcev
(51,74 % volilnih upravičencev),
Št. oddanih glasovnic: 
876.566 glasovnic.
3. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 
neveljavnih glasovnic:
4.625 (0,53 % od oddanih glasovnic)
4. Veljavnih glasovnic: 
871.941
B. 
5. Posamezni kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) so prejeli naslednje število glasov:
1. dr. Milan Brglez
134.726
15,45 %
2. dr. Anže Logar
296.000
33,95 %
3. Janez Cigler Kralj
38.113
4,37 %
4. Miha Kordiš
24.518
2,81 %
5. Nataša Pirc Musar
234.361
26,88 %
6. dr. Vladimir Prebilič
92.456
10,60 %
7. Sabina Senčar
51.767
5,94 %
6. Državna volilna komisija je z Odlokom o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 137/22), že ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov in da bo ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov (drugi krog), v nedeljo, 13. 11. 2022.
7. Ponovno glasovanje bo potekalo med kandidatoma, ki bosta na glasovnici navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem glasovanju 23. 10. 2022, in sicer:
1. Anže Logar 
2. Nataša Pirc Musar 
C. 
8. Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Zapisnik je sprejela soglasno.
Št. 041-75/2022-29
Ljubljana, dne 3. novembra 2022
Peter Golob 
predsednik 
Člani:
1. dr. Marko Kambič
2. Mitja Šuligoj
3. Miroslav Pretnar
4. Mojca Dolenc
5. Drago Zadergal
6. Peter Golob

AAA Zlata odličnost