Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

0488 VL 56065/2022 Os-3172/22, Stran 2391
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Platiša, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici Mileni Sodec, Žejno 14, Žejno, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 363,67 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Mileni Sodec, prej Žejno 14, Žejno, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ognjen Paunović, Cesta prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 26. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost