Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

VL 62727/2022 Os-3291/22, Stran 2393
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetniška pisarna Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Moniki Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 676,52 EUR, sklenilo:
Dolžnici Moniki Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Vesna Bratuša, Črtomirova 11, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost