Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Št. 701-51/2022-2030-1 Ob-3421/22, Stran 2380
Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje
prosto mesto generalnega državnega tožilca 
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDT-1 je za generalnega državnega tožilca lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti;
– šestletni strateški program dela državnega tožilstva, ki mora, skladno s četrtim odstavkom 112. člena ZDT-1, vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način oblikovanja in izenačevanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev, način zagotavljanja javnosti in preglednosti dela ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev;
– dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 111. člena ZDT-1.
Skladno s prvim odstavkom 111. člena ZDT-1 generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost