Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

D 110/2022 Os-2799/22, Stran 2395
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr. št. D 110/2022 zapuščinski postopek po pokojnem Regancin Marjanu, rojen dne 28. 5. 1940, nazadnje stanujoč Partizanska ulica 1, Zagorje ob Savi, umrl dne 26. 1. 2022.
Zapustnik je bil vdovec, oče enega otroka, pred smrtjo oporoke ni napravil. Zapustnikova hči Marjeta Vincek se je dedovanju po zapustniku odpovedala. Staša zapustnika sta že pokojna. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 27. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost