Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

0019 I 275/2022 Os-3097/22, Stran 2392
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Saša Kopše, EMŠO 0303977500195, Trg celjskih knezov 9, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Irena Bezovnik Fale – odvetnica, Savinjska cesta 8, Nazarje, zaradi izterjave 5.632,18 EUR s pp., 24. avgusta 2022 sklenilo:
Dolžniku Sašu Kopšetu se postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena Bezovnik Fale, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost