Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

0956 I 116/2022 Os-3271/22, Stran 2393
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Luka Lukšič, 32 Northgate, NR34 9AS Beccles, ki ga zastopa zak. zast. Malavašič Aleš – odvetnik, Zaloška cesta 269, Ljubljana, zaradi izterjave 1.072,32 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Malavašič Aleš, Zaloška cesta 269, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost