Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

VL 68697/2022 Os-3312/22, Stran 2393
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje želežniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Matjaž Kranjc, po odv. Odvetniška družba Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., proti dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave 2.182,44 EUR, sklenilo:
Dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15, Škofja Loka se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Tomaž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 10. 2022 
 

AAA Zlata odličnost