Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

N 38/2018 Os-3179/22, Stran 2391
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na posameznih delih stavbe z naslovom Einspielerjeva ulica 34, 2000 Maribor na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), na predlog nasprotnega udeleženca Jones Dyfan Bryn za vpis lastninske pravice na posameznem delu št. 7 z dne 21. 9. 2022 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 1. 2017 med kupcem Jones Dyfan Bryn in prodajalci: Marijan Ditrih Skrober, Boris Maksimilijan Skrober, Tatjana Kajzer in Olga Maruško, in sicer za nakup mansardnega stanovanja v izmeri 43,94 m2 in stanovanja v pritličju v izmeri 28,13 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Einspielerjeva ulica 34, Maribor.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost