Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

N 59/2022 Os-3163/22, Stran 2391
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju na predlog Darinke Vuk, Dolane 20, Cirkulane in Monike Vuk, Langusova ulica 14a, Ptuj, ki ju zastopa odvetnik Dejan Ljubič iz Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, teče nepravdni postopek za amortizacijo listine – sledečega zemljiškega pisma:
Zemljiško pismo, št. 6/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče na Ptuju, v katerem je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št. Dn 21408/2013 z dne 22. 2. 2013 to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Darinka Vuk, Hrastovec 130, 2283 Zavrč in Monika Vuk, Langusova ulica 14a, Ptuj, da se to zemljiško pismo prenaša po odredbi, da je zakoniti imenik tega zemljiškega pisma upravičen do vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15441634 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 500.000,00 EUR ob zapadlosti te terjatve do odpoklica, ter da je to zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 6. 5. 2013 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča na Ptuju, na njem je pečat sodišča in podpis zemljiškoknjižne sodniške pomočnice Biserke Dernikovič Kristovič.
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica (priglasitveni rok): (1) tisti, ki ima listino, katere amortizacije je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču, (2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in (3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor. Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 20. 9. 2022 
 

AAA Zlata odličnost