Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

III D 256/2020 Os-2661/22, Stran 2392
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Ljerki Prešeren, rojena 4. 1. 1930, umrla 29. 12. 2019, nazadnje stanujoča Luize Pesjakove ulica 17, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije, sklenilo, da se dediču Robertu Severju na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Mitjo Pavčiča, ker je dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost