Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3443. Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B), stran 10616.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-258
Ljubljana, dne 2. novembra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V PROMETNO INFRASTRUKTURO (ZZSIJŽI-B) 
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (Uradni list RS, št. 28/10, 85/11 in 40/12 – ZUJF) se v 1. členu letnica »2023« nadomesti z letnico »2033«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/22-36/11
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 314-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost