Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5550. Zakon o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2A)
5551. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5624. Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
5625. Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam
5626. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

5552. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017)
5553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017)
5554. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017)
5555. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017)
5556. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2008–2017)
5557. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2008–2017)
5558. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017)
5559. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2008–2017)
5560. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017)
5561. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2008–2017)
5562. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017)
5563. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017)
5564. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2008–2017)
5565. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017)
5566. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2008–2017)
5567. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017)
5568. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2008–2017)
5569. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017)
5570. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017)
5571. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2008–2017)
5572. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2008–2017)
5573. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2008–2017)
5574. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2008–2017)
5575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
5576. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
5577. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5578. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji
5579. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
5580. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
5581. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
5582. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2009 dalje

OBČINE

Dobje

5583. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2009

Dol pri Ljubljani

5584. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

5585. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
5586. Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane
5587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
5589. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
5590. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

5591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007
5592. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2008

Grad

5593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2008
5594. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2009

Kanal ob Soči

5595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008
5596. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5597. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2009

Prevalje

5598. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ravne na Koroškem

5599. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

5600. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Rogašovci

5601. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2008
5602. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2009

Sevnica

5603. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2009
5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
5605. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2009

Slovenj Gradec

5606. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu za leto 2009
5607. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2009
5608. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2009
5609. Sklep (št. 10.1-431) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

5610. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
5611. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2009
5612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveta Ana

5614. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5615. Sklep o povišanju vrednosti priključne zmogljivosti vodovodnega priključka v Občini Sveta Ana
5616. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

Sveti Jurij ob Ščavnici

5617. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček

Šmartno pri Litiji

5618. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
5619. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja ŠS-2 (Šmartno sever)
5620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji
5621. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
5622. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in znižanju plačil staršev

Turnišče

5623. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov društev iz proračuna Občine Turnišče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti