Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5600. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah, stran 16523.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na predlog Vrtca Ribnica na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
1. člen
Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1. januarja 2009 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje    489,70
od 1. do 3. leta          EUR
2. drugo starostno obdobje    382,02
od 3. do 4. leta          EUR
3. kombinirani oddelek od 2.   382,02
do 4. leta             EUR
4. drugo starostno obdobje    347,38
od 4. do 6. leta          EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 25,67 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
Za rezervacijo starši plačajo 50% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, št. 602-11/2007 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 120/07).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in izobesi na oglasnih deskah Vrtca Ribnica.
Št. 602-0006/2008
Ribnica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.