Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji, stran 16540.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
V preambuli Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04 in 23/07) se besedilo »26. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 III 1/96)« ter nadomesti z besedilom » 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08).«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka se besedilo »3. ravnanje s komunalnimi odpadki, 4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov « nadomesti z besedilom »3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«
V istem členu se črta besedilo »13. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov.«
3. člen
V 6. členu se za besedilom postavi pika in črta besedilo »in z vlaganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava ter z neposrednim prenosom po 35. členu Zakona o gospodarskih javnih službah.«
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »Izbor koncesionarja opravi občinski svet na predlog občinskega upravnega organa. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda upravni organ občine upravno odločbo o izboru.« in nadomesti z besedilom »Izbor koncesionarja opravi pristojni občinski upravni organ, ki izda upravno odločbo o izboru.«
5. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 11. člena.
6. člen
Črta se besedilo 13. člena. Vsi ostali členi ne preštevilčijo.
7. člen
V 22. členu se črta besedilo »in oseba zasebnega prava iz 13. člena tega odloka,« besedi »morata, opravljata« pa se nadomestita z »mora, opravlja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/2004
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.