Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5598. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 16507.

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 100/08 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07) je občinski svet na 18. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
Zemljišču parc. št. 577/3 k.o. – pot v izmeri 868 m² pripisano pri vl. št. 186, k.o. Dolga brda, se ukine status javnega dobra ter se vpiše v vl. št._____ iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za Občino Prevalje.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3507-0283/2008-10
Prevalje, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.