Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 16529.

Na podlagi 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 37/00, 23/01, 24/01 – pop., 133/03, 120/05, 1/07, 119/07; v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 12. člen odloka, tako da se glasi:
»Vrednost točke za leto 2009 znaša 0,00083 EUR.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2009.
Št. 3505-0012/2008
Sevnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.