Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5609. Sklep (št. 10.1-431) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 16531.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 15. 12. 2008 sprejel
S K L E P (št. 10.1-431)
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1310/4 – v izmeri 184 m2, ki v naravi predstavljajo opuščeno traso ceste, vpisano pri zkv. št. 174 k.o. Brda.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-25/2006
Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.