Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3563. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
3564. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"

MINISTRSTVA

3565. Odredba o katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti poklicnih kvalifikacij
3566. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
3567. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OBDELOVALEC KOVIN
3568. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu TEKSTILNI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ
3569. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK
3570. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA - KROJAČ, šolska organizacija
3571. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA - KROJAČ, dualna organizacija
3572. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU
3573. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK GOSPODINJE OSKRBNICE
3574. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (dualna organizacija)
3575. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za slepe in slabovidne dijake)
3576. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu NATAKAR IN NATAKAR (SI) - dualna organizacija
3577. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu MESAR - dualna organizacija
3578. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu LIČAR
3579. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ - dualna organizacija
3580. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu GOZDARSKI TEHNIK
3581. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK
3582. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu BOLNIČAR-NEGOVALEC
3583. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu USNJARSKI GALANTERIST - dualna organizacija
3584. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija
3585. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu SLAŠČIČAR - KONDITOR (dualna organizacija)
3586. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu POMOČNIK KONFEKCIONARJA
3587. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju EKONOMSKO - KOMERCIALNI TEHNIK
3588. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za gibalno ovirane dijake)
3589. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KUHAR in KUHAR (SI) - dualna organizacija
3590. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KAMNOSEK, dualna organizacija
3591. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL - dualna organizacija
3592. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK
3593. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu CVETLIČAR - dualna organizacija
3594. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3595. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR - šolska organizacija
3596. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR - dualna organizacija
3597. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VETERINARSKI TEHNIK
3598. Odredba o označevanju in registraciji drobnice
3599. Odredba o ukrepih v načinu oplojevanja govedi
3600. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali
3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
3602. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove - Slovenske fundacije za promocijo zdravja
3614. Odredba o spremembi odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

OBČINE

Beltinci

3603. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3604. Odlok o občinskem javnem glasilu
3605. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2000

Brezovica

3606. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Brezovica

Ivančna Gorica

3607. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije - 2000

Kočevje

3608. Odlok o delitvi naselja Željne in imenovanju novega naselja Griček pri Željnah

Loška dolina

3609. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Loška dolina
3610. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Loška dolina

Mirna Peč

3611. Program priprave zazidalnega načrta obrtne cone "Postaja"

Moravske Toplice

3612. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Filovcih

Ribnica na Pohorju

3613. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode
2. Popravek odločbe o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
3. Popravek kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti in tarifne priloge h kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
4. Popravek odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana
5. Popravek odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike
6. Popravek odloka o javnem redu in miru na območju Občine Dobrovnik
7. Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik
8. Popravek odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
9. Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1999
10. Popravek statuta Občine Pivka
11. Popravek sklepa o razpisu svetovalnega referenduma
12. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti