Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3594. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 9486.

Na podlagi petega odstavka 92. člena in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
V odredbi o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 60/99) se drugi odstavek 6. točke 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj strokovnega računstva je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v programu, v katerem poučuje, in ima znanja za učitelja strokovnega računstva, ki so določena v posebnem delu programa, v katerem poučuje, in je imel v študijskem programu najmanj 100 ur matematike.“
2. člen
Drugi odstavek 6. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj matematike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v programu, v katerem poučuje, in ima znanja za učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu programa, v katerem poučuje, in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur matematike.“
3. člen
Drugi odstavek 1. točke 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja splošno-izobraževalnih ali strokovno-teoretičnih predmetov ali za svetovalnega delavca in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.“
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-09/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost