Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

5. Popravek odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike, stran 9517.

P o p r a v e k
V odloku o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90–4712/98, se 2. člen v delu, ki se nanaša na povirje v Lisicah, v celoti popravi z spodaj navedeno tabelo:
k.o. Želeče
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zemljišče parc. št.  ZKV   Kultura     Izmera   Lastnik (Imetnik pravice uporabe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
290/1         1697   Gozd       12272   Jože Antonič, Zg. Gorje 36
290/2         1697   Nerodovitno   12272   Jože Antonič, Zg. Gorje 36
290/3         1006   Puščava      270   Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11 
290/4         184   Gozd
                in nerodovitno  2608   Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11
290/5         1347   Gozd       22335   RS
290/6         1347   Gozd       1899   RS
290/7         1347   Gozd       1334   RS
290/8 - del      163   Gozd       4934
290/9         163   Puščava      4934
290/10         163   Gozd       3755
290/11        1142   Gozd
                in nerodovitno  7438   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/12        1142   Gozd
                in nerodovitno  6715   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/13 - del      163   Gozd       1744   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/14 - del      163   Gozd       4715   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/15 - del      163   Gozd        629   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/16 - del      163   Gozd        647   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/19         998   Gozd        180   Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/20 - del      998   Gozd       8294   Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/21 - del      998   Puščava      1068   Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/25 - del      810   Gozd       5365   Franc Avsenik, Lesce, Alpska c. 66
290/26        1142   Travnik      723   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/27        1142   Gozd
                in nerodovitno  7337   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/28        1142   Travnik      306   Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/34        1569   Gozd       3197   RS
290/37        1554   Pašnik      3322   Franc in Miha Pelko, Bled, Cankarjeva 17b
290/66        1569   Pašnik      2018   RS
1165/3 - del     I    Pot             Javno dobro
1165/4        I    Gozdna pot         Javno dobro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost