Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

4. Popravek odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana, stran 9517.

Popravek
V odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56-2559/00 z dne 22. 6. 2000, se:
– v osmi alinei 6. člena pred besedo “gospodarske” črta beseda “javne”;
– v prvi alinei 7. člena črtata besedi “rebalans proračuna”;
– v drugi alinei 9. člena črta kratica “MOL”;
– v deveti alinei 14. člena črta besedilo “in skrbijo za njihovo vzdrževanje”.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.