Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

12. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, stran 9518.

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69-3297/00, z dne 4. 8. 2000 se:
v 3. členu za besedo poslovnotrgovinskega doda beseda: “skladiščnega”
prva alinea 5. člena pravilno glasi:
– tlorisni gabariti: 20 m x 40 m - zasnova v L obliki,
6. člen pravilno glasi:
Posebni pogoji: obvezno je treba upoštevati 1. točko vodnogospodarskih pogojev.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.