Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3607. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije - 2000, stran 9507.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 7. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in 22. člena odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/97) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 2. korespondenčni seji dne 25. 8. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije – 2000
1. člen
V skladu z razpisom rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 67/00) se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Ivančna Gorica določijo naslednja:
1. brezplačna plakatna mesta:
– notranja stran izložbenih oken in vrat,
– stebri javne razsvetljave,
– transparenti nad cestami in ulicami,
– oglasne deske, oziroma stebre, ki jih zagotavlja občina.
Za zgoraj našteta mesta, ki niso v lasti Občine Ivančna Gorica morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti ustrezno soglasje lastnikov.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Ivančna Gorica in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na stebrih javne razsvetljave. Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih ni dovoljeno.
2. odplačna plakatna mesta:
– dvostranski prosto stoječi panoji s katerimi upravlja Tam-Tam, d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana (tel. 01/134-42-20).
2. člen
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih lahko tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:
– da lastniki plakatnih mest zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,
– da po preteku volitev odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranil pooblaščeni upravljalec Občine Ivančna Gorica.
Na odplačnih mestih sme plakatiranje izvajati samo pooblaščeni upravljalec Občine Ivančna Gorica, ki ga določi župan.
3. člen
Za kršitve tega odloka se uporabljajo kazenske določbe po zakonu o volilni kampanji.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00601-0001/00
Ivančna Gorica, dne 25. avgusta 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost