Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3587. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju EKONOMSKO - KOMERCIALNI TEHNIK, stran 9480.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju EKONOMSKO – KOMERCIALNI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem tečaju ekonomsko komercialni tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-44/97 (Uradni list RS, št. 45/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali upravljanja in poslovanja, ali podjetništva ali managementa ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
2. Računovodstvo in uporaba računalnika v računovodstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
3. Poslovna matematika in statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali matematike.
4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.
5. Poslovno sporazumevanje v angleškem ali nemškem jeziku
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz angleščine ali nemščine.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali upravljanja in poslovanja ali podjetništva ali organizacije in managementa ali javne uprave ali računalništva in informatike ali tehnologije prometa – smer poštni promet ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali računalništva in informatike.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima višješolski študijski program stenografija in strojepisje ali ekonomije ali tehnologije prometa – smer poštni promet.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0126/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost