Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3599. Odredba o ukrepih v načinu oplojevanja govedi, stran 9497.

Na podlagi 15. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o ukrepih v načinu oplojevanja govedi
1. člen
Zaradi zagotovitve uresničevanja rejskih programov in pospeševanja pasem govedi za prirejo mesa se s to odredbo določa, da se oplojevanje govedi opravlja z osemenjevanjem ali z naravnim pripustom.
2. člen
Rejec govedi se v skladu s to odredbo odloči o načinu oplojevanja govedi, ki jih ima v reji.
3. člen
Rejec govedi, ki se odloči za oplojevanje govedi z naravnim pripustom, lahko uporablja za takšen način oplojevanja le ocenjene, odbrane in priznane plemenjake po veljavnih predpisih, ki urejajo ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov v naravnem pripustu.
Rejec govedi, ki se odloči za oplojevanje govedi z osemenjevanjem, mora upoštevati veljavne predpise, ki urejajo osemenjevanje živali.
Rejec govedi mora pri izbiri načina oplojevanja upoštevati sprejete selekcijske programe, preprečevati nenačrtno parjenje v sorodstvu in izvajati najnujnejše rejske ukrepe.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se glede načina oplojevanja govedi ne uporabljajo odloki občin, sprejeti na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 29/95).
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-15/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost