Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3608. Odlok o delitvi naselja Željne in imenovanju novega naselja Griček pri Željnah, stran 9508.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90) in pravilnika o določitvi imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 odl. US) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 15. redni seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o delitvi naselja Željne in imenovanju novega naselja Griček pri Željnah
1. člen
Ustanovi se novo naselje z imenom Griček pri Željnah v katastrski občini Željne in Krajevni skupnosti Šalka vas.
2. člen
Dosedanje območje naselja Željne se spremeni tako, da se novoustanovljenemu naselju določi del tega območja. Meja novega naselja poteka po delu katastrske meje med k.o. Željne in k.o. Kočevje do ceste s parc. št. 590 in delno po njej, nadaljuje pa se po parcelni meji med parc. št. 636 in 635, 637 in 635, nato pa po poti s parc. št. 625/8, po delu poti s parc. št. 624 in potem poteka po poti s parc. št. 618/7, vse k.o. Željne, do katastrske meje med k.o. Željne in k.o. Kočevje.
3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje bo skladno s tem odlokom in drugimi predpisi izvedla vse potrebne spremembe v uradno vodenih evidencah in opravila druga potrebna uradna dejanja.
5. člen
V treh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka se mora na stroške občinskega proračuna urediti označba naselja po veljavnih predpisih.
6. člen
Stroški novih tablic s hišnimi številkami so breme občinskega proračuna. Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni stare tablice zamenjati z novimi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 016-1/00-103
Kočevje, dne 15. avgusta 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost