Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

MINISTRSTVA

2365. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
2366. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku
2367. Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe
2368. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
2369. Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zboru agrarne skupnosti
2370. Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe
2371. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil

BANKA SLOVENIJE

2372. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
2373. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov
2374. Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki
2375. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2376. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)

OBČINE

Beltinci

2377. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje

Dobrna

2378. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Ilirska Bistrica

2379. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, dne 17. julija 2016

Kostanjevica na Krki

2380. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Straža

2381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem

Železniki

2382. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (MSZPIN)
37. Zakon o ratifikaciji Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (MPSZPIN)
38. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL)
39. Akt o dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS-A)

Vlada Republike Slovenije

40. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
41. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
42. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonje o sodelovanju na področju izobraževanja

Ministrstvo za zunanje zadeve

43. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (avtoceste IX)
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Metrske konvencije sklenjene v Parizu 20. maja 1875, kot je bila spremenjena v Parizu 17. oktobra 1907 in v Sevresu 6. oktobra 1921 za Republiko Slovenijo
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
46. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
47. Obvestilo, da je z začetkom veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Vilni 3. aprila 2014 prenehal veljati Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Litve o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan 10. februarja 2005 v Nici

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti