Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2378. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 7941.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 19. 7. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so naslednje:
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
405,65 EUR
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
356,97 EUR
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje
351,17 EUR
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje
305,68 EUR
Cene programov veljajo od 1. 9. 2016.«
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2016.
Št. 007-0003/2016-1(1)
Dobrna, dne 19. julija 2016
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost