Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

0038 I 237/2013 Os-2524/16, Stran 1823
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni postopek na predlog upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Ivana Urana, Trstenjakova ulica 5/a, Ptuj, zaradi izterjave 1.821,66 EUR s pripadki.
Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku postavilo začasno zastopnico Urško Graj Gselman, odvetnico na Ptuju.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 16. 6. 2016

AAA Zlata odličnost