Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Št. 02110-10/2016-2 Ob-2716/16, Stran 1821
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Seražin Francu, Šmarje pri Sežani 12, 6210 Sežana solastniku, vpisane lastninske pravice na podlagi sklepa o dedovanju z dne Sežana 20. 12. 1950, O 451/45-21, parcele št. 1923, k.o. 2440-Veliko Polje, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve meje parcele št. 1926 v k.o. 2440-Veliko Polje, ki ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska c. 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper 
dne 20. 7. 2016

AAA Zlata odličnost