Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (MSZPIN), stran 325.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (MSZPIN) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (MSZPIN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-16
Ljubljana, dne 22. julija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU MED ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE NA ENI STRANI, EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA DRUGI STRANI, ISLANDIJO NA TRETJI STRANI IN KRALJEVINO NORVEŠKO NA ČETRTI STRANI (MSZPIN) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisan 16. in 21. junija 2011 v Luxembourgu in Oslu.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 283 z dne 29. 10. 2011, str. 3 (št. L 283 z dne 29. 10. 2011, str. 3)1.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/16-5/9
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EPA 1350-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik
1  Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za splošne in institucionalne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost