Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

38. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL), stran 327.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-17
Ljubljana, dne 22. julija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI EVRO-SREDOZEMSKEGA LETALSKEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI IN DRŽAVO IZRAEL NA DRUGI STRANI (MLSEUIL)
1. člen
Ratificira se Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, podpisan 10. junija 2013 v Luksemburgu.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 208 z dne 2. 8. 2013, str. 3 (št. L 208 z dne 2. 8. 2013, str. 3)1.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/16-5/9
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EPA 1351-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 
1  Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za splošne in institucionalne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost