Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2369. Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zboru agrarne skupnosti, stran 7931.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K 
o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zboru agrarne skupnosti 
1. člen 
Ta pravilnik ureja sodelovanje javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti, višino in način plačila.
2. člen 
(1) Agrarna skupnost mora pristojno upravno enoto obvestiti o nameri prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti najmanj 30 dni pred predvidenim datumom občnega zbora agrarne skupnosti.
(2) Upravna enota v petih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka obvesti agrarno skupnost, ali bo lahko na željen datum zagotovila prisotnost javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti.
3. člen 
(1) Javni uslužbenec je lahko prisoten na občnem zboru agrarne skupnosti v poslovnem času organa ali ob sobotah, razen če je sobota praznik ali dela prost dan.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko upravna enota in agrarna skupnost dogovorita za drug termin občnega zbora.
4. člen 
(1) Za plačilo stroškov upravne enote, ki nastanejo zaradi prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti, agrarna skupnost založi sredstva v višini 100 eurov na podračun upravne enote z oznako 639 najmanj pet dni pred občnim zborom, sicer se prisotnost javnega uslužbenca na občnem zboru ne zagotovi.
(2) Če založena sredstva iz prvega odstavka tega člena presegajo dejanske stroške, ki so v upravni enoti nastali zaradi prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti, upravna enota razliko vrne agrarni skupnosti. Če dejanski stroški udeležbe javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti presegajo založena sredstva, upravna enota pozove agrarno skupnost k doplačilu primanjkljaja.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2016/23
Ljubljana, dne 26. julija 2016
EVA 2016-2330-0087
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Soglašam! 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost