Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem, stran 7942.

  
Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP, Uradni list SRS, št. 18/1974, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 32/00, 102/02 – Odl. US: U-I-108/01-17, 87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem 
1. člen 
V Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem (Uradni list RS, št. 12/14) se v 9. členu spremeni prva alineja, ki se po novem glasi
– delovni prostor: 5,00 eur/m2.
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne 1. 7. 2016.
Št. 35280-1/2016-4
Straža, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost