Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2370. Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe, stran 7931.

  
Na podlagi četrtega odstavka 89. in 109. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa letališko infrastrukturo, službe ter njihov obseg na heliportih za lastne potrebe.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Poleg izrazov, ki se uporabljajo v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08 in 104/11), se v tem pravilniku uporablja še naslednji izraz:
– obratovalec heliporta je fizična oseba ali pravna oseba, ki je registrirana za to dejavnost, in je pridobila obratovalno dovoljenje v skladu z določbami zakona, ki ureja letalstvo.
3. člen 
(letališka infrastruktura) 
Letališka infrastruktura na heliportih za lastne potrebe je določena v Prilogi 14 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, Zvezek II (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – MP, št. 3/00; v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), ki se v najnovejši različici objavi na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo RS.
4. člen 
(službe) 
(1) Obvezni letališki službi na heliportu za lastne potrebe sta:
– reševalna in gasilska služba;
– služba za vzdrževanje.
(2) Delo obveznih služb iz prejšnjega odstavka mora biti organizirano kot je določeno v Prilogi 14 Čikaške konvencije, ki se v najnovejši različici objavi na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.
5. člen 
(organizacija služb) 
(1) Obratovalec heliporta za lastne potrebe določi navodila za delo služb iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ter skrbi za njihovo izvajanje.
(2) Navodila za delo služb obsegajo:
a) obveščanje o spremembah navodil;
b) dostop na površine za gibanje zrakoplovov;
c) postopke v sili;
č) postopke reševanja in gašenja;
d) postopek pregleda površin za gibanje zrakoplovov in ovir;
e) postopek pregleda vizualnih pripomočkov in električnih sistemov;
f) postopke za vzdrževanje površin za gibanje zrakoplovov;
g) postopke pri izvajanju del na heliportu;
h) postopke zagotavljanja varnosti na ploščadi;
i) nadzor ovir;
j) postopke, ki zagotavljajo varen vzlet, pristanek, gibanje in postanek zrakoplovov.
(3) Obratovalec heliporta za lastne potrebe organizira službi iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika v obsegu, ki zagotavlja izvajanje navodil iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(prehodna določba) 
Obratovalec heliporta za lastne potrebe uskladi delovanje reševalne in gasilske službe ter službe za vzdrževanje z določbami tega pravilnika v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-92/2016/12
Ljubljana, dne 26. julija 2016
EVA 2016-2430-0030
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost