Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Ob-2727/16, Stran 1822
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, s spremembami in dopolnitvami) podjetje NHZ d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, sklicuje
ustanovno skupščino 
slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice,
ki bo dne 8. 8. 2016 ob 8. uri, na naslovu: Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski uniji ali zalivskih arabskih državah, ki sodelujejo v slovensko-kuvajtskih gospodarskih odnosih.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
3. Obravnava in sprejem statuta slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
4. Volitve organov slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
6. Določitev višine članarine slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 6. 8. 2016 prijavili svojo udeležbo na elektronski naslov: office@nhz.si.
Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte predstavnike na tel. +00386/31/737-022.
Predstavnik inicialne skupine za ustanovitev slovensko-kuvajtske gospodarske zbornice: NHZ d.o.o. Dr. Asim Busch Pusitsch

AAA Zlata odličnost