Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2372. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, stran 7932.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPBS in 59/11) je Svet Banke Slovenije na seji dne 1. 8. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14, 71/14 in 94/14) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"Delavci s posebnimi pooblastili so: izvršni direktor, direktor oddelka, vodja Kabineta guvernerja, vodja razvoja poslovanja, svetovalec guvernerja in direktor službe."
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Delavec s posebnimi pooblastili iz četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena je razporejen v organizacijsko enoto Sektor 1 in je za svoje delo neposredno odgovoren guvernerju Banke Slovenije ali članu Sveta Banke Slovenije, ki ga za to pooblasti guverner.
Izvršni direktor vodi in koordinira sektor za katerega je zadolžen. Eden od izvršnih direktorjev ima naziv generalni sekretar. Izvršni direktor lahko, na podlagi posebnega sklepa guvernerja, vodi in organizira delo posameznega oddelka znotraj sektorja, ki ga koordinira. Izvršni direktor je za svoje delo neposredno odgovoren guvernerju, o delu neposredno poroča članom Sveta Banke Slovenije.
Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delovanjem oddelka.
Vodja Kabineta guvernerja organizira delo, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo Kabineta guvernerja, po pooblastilu guvernerja pa opravlja tudi druge naloge.
Svetovalec guvernerja opravlja naloge, ki jih je potrebno organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke Slovenije.
Vodja razvoja poslovanja razvija cilje, oblikuje pobude, vodi priprave ter izvaja nadzor izvrševanja strategije Banke Slovenije, analizira skladnost strateških nalog v finančnem načrtu, pri čemer sodeluje z vsemi organizacijskimi enotami v banki. Za svoje delo je neposredno odgovoren guvernerju ter o delu neposredno poroča članom Sveta Banke Slovenije.
Direktor službe organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo službe ter opravlja druga dela, ki so povezana z delovanjem službe."
3. člen 
V 16. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Osnovna plača direktorja službe ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka."
4. člen 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 2. avgusta 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost