Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

IV P 583/2015 Os-2586/16, Stran 1823
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Romani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke Maše Rebol, Gradnikova 131, Radovljica, ki jo zastopa Žiga Novak, odvetnik v Radovljici, proti toženi stranki Jasminu Kerić, naslov neznan, zaradi dodelitve mld. otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavilo toženi stranki Jasminu Keriću, neznano prebivališče (prej: Mladinska cesta 6, Jesenice) začasno zastopnico: odvetnico Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, 4000 Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2016

AAA Zlata odličnost