Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

P 70/2016 Os-2550/16, Stran 1823
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Sebastiana Mavsar, Anzlova gora 28, 8333 Semič, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Mariji Marajn, Resljeva cesta 3, Ljubljana, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 8. junija 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje umrli Mariji Marajn, nazadnje stanujoči na naslovu Resljeva cesta 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje umrli Mariji Marajn, nazadnje stanujoči na naslovu Resljeva cesta 3, Ljubljana, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 6. 2016

AAA Zlata odličnost