Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2727. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
2728. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
2729. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi

MINISTRSTVA

2730. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije
2731. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
2732. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
2733. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
2746. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2734. Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2735. Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil Visoke šole za računovodstvo

OBČINE

Dobrepolje

2736. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Kanal ob Soči

2737. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020

Koper

2738. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama – Dekani«
2739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Nad Dolinsko«

Ljubljana

2740. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Postojna

2741. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020

Škofja Loka

2742. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka
2743. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
2744. Pravilnik o obročnem plačilu komunalnega prispevka
2745. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode

POPRAVKI

2747. Popravek Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
2748. Popravek Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti