Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

VL 187164/2013 Os-2964/15, Stran 1702
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kron Telekom, Koroška 20, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Jože Gašperlin, proti dolžniku Matjažu Kozmus, Rožna dolina, cesta VI 7, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa začasna zastopnica, odv. Petra Starič, Trdinova ulica 7, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 5.284,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Matjažu Kozmus, Rožna dolina, cesta VI 7, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Petra Starič, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2015

AAA Zlata odličnost