Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Št. 110-79/2015/1 Ob-3053/15, Stran 1699
Na podlagi Pogodbe o Evropski uniji (Uradni list Evropske unije C št. 326 z dne 26. 10. 2012, stran 169) ter obvestila generalnega sekretarja Sveta EU o poteku mandata slovenskemu članu Evropskega računskega sodišča s 6. majem 2016, Ministrstvo za finance objavlja
poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča
Objavi se poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča.
Kandidat za člana Evropskega računskega sodišča mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča,
– da obvlada vsaj en delovni jezik EU (angleški, francoski, nemški) ter,
– da je nedvomno neodvisen, kot določa 286. člen Pogodbe o Evropski uniji.
Kandidat svojo nedvomno neodvisnost potrdi s pisno izjavo, ki jo priloži prijavi.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose),
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju delovnega jezika EU,
– pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo.
Član Evropskega računskega sodišča je imenovan za mandatno obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 21 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo “za poziv št. 110-79/2015 za člana Evropskega računskega sodišča« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
V besedilu poziva uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance

AAA Zlata odličnost