Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

0016 I 7/2014 Os-2839/15, Stran 1702
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Meznarič Marko – odvetnik, Prešernova ulica 12, Celje, dolžniku Leopoldu Šilec, Žibernik 17, Rogaška Slatina, zaradi izterjave 1.531,71 EUR s pripadki, dne 22. 12. 2014, sklenilo:
Predlogu upnika za postavitev začasnega zastopnika dolžniku se ugodi.
Za začasnega zastopnika dolžniku se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zv. s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) določi odvetnik Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 12. 2014

AAA Zlata odličnost